سه شنبه شب جلسه ای با نمایندگان استان خوزستان در سازمان داشتیم و چهارشنبه شب هم جلسه ای که رئیس جمهور دستور تشکیل آن را برای ارائه برنامه در خصوص مقابله با گرد و غبار خوزستان داده بودند، برقرار شد. در سازمان با حضور دستگاهای اجرایی مسئول آخرین یافته های ماهواره ای و تصاویر و مطالعات از منشأ گرد و غبار در استان بررسی شد. مشخص شد که با تفاوت در جریان های بادی منشأ غبار کاملا تغییر می کند و ممکن است یک بار خارج کشور باشد، یک بار از نقاط متغیر داخلی. کارشناسان تاکید داشتند منابع تولید گرد و غبار و خشکی نه تنها در ایران بلکه در منطق غرب آسیا رو به رشد بوده. کاهش شدید نزولات آسمانی در سال جاری و افزایش دمای کم سابقه در زمستان هم تشدید کننده این وضعیت بوده است.

پس از ارائه گزارش وضعیت، تکالیف و مسئولیت دستگاهها مشخصا روی پاور پوینت ارائه شد و به هرکدام برای طرح برنامه ١) واکنش سریع ٢) میان مدت - فرصت داده شد. استاندار خوزستان آقای مهندس مقتدایی که با حساسیت فراوان موضوع را دنبال کرده بود و در هماهنگی دستگاه های اجرایی نقش کلیدی داشت بر اعطای اختیارات اجرایی کامل به استان در قالب کارگروه فعلی کاهش آلودگی هوای استان تاکید داشت. ایشان گفت این یک واقعیت است که مردم در تمام کشور باید یاد بگیرند که چگونه با این پدیده مواجه شوند تا آسیب نبینند. الان در همه دنیا طوفان و گرد و غبار اتفاق می افتد و هیچ راهی برای مقابله جز واکنش سریع ندارند. ما در ایران باید هم برنامه واکنش سریع و هم میان مدت و بلند مدت داشته باشیم. هواشناسی هم بتواند از قبل وقوع اطلاع رسانی کند. 
سپس دستگاه های اجرایی شامل هواشناسی، وزارت نیرو (بخش آب)، وزارت نفت(همکاری در مالچ پاشی)، سازمان جنگل ها و مراتع (مسؤلیت اصلی در اجرا را دارد)، وزارت بهداشت (مسئولیت توزیع ماسک، آمادگی اورژانس)، محیط زیست (مسئولیت هماهنگی پایش و نظارت)، دانشگاه (مسؤلیت ادامه مطالعات)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه اجرایی را ارائه کردند. بر نقش رسانه ها و تشکل ها در اطلاع رسانی و جلب مشارکت مردم تاکید شد. در پایان جلسه قرار شد برنامه ها هفته آینده تنظیم و همراه با اعتبارات لازم برای دولت آماده شود.